Anmälan

Anmäl adressändring

Anmäl alltid adressändring till Väg- och Villaföreningen så att vi kan hålla vårt medlemsregister aktuellt och du inte riskerar att missa viktigt information från oss.

Felanmälan för vägbelysning

Om du har upptäckt att vår vägbelysning är ur funktion och behöver ses över så kontakta Lennart Öberg på mobil 070 627 80 14.

Akuta väg- och viltfrågor

Om läget är akut och du behöver ställa frågor om vägar eller vilt så kontaktar du Lennart Öberg på mobil 070 627 80 14

Protokoll & villablad

Protokoll från våra årsmöten

Senaste numret av Villabladet

Har du frågor, förslag eller funderingar hör av dig!