Arbete med ny transformator på gästparkeringen start 6:e april

Posted Posted in Information, Nyheter

Information från ATS Kraftservice På uppdrag av E.O.N kommer ATS Kraftservice att förstärka elnätet för att den nya Brf:en ska kunna anslutas permanent till elnätet. Arbetet innebär ett byte av transformatorstationen vid parkeringen vid busshållplatsen på Linanäsvägen samt schakt av kabel längs Linanäsvägen och på småvägarna runt Brf:en Linaby. I ett senare skede kommer E.O.Ns huvudentreprenör göra ett mindre arbete med att ansluta Brf:en permanent till elnätet.  Arbetet i fält påbörjas måndag 6:e april. Ni kommer märka att det rör sig arbetsmaskiner i området och framkomligheten på vägarna begränsas under tiden arbete pågår vid vägen. Strömmen kommer att behöva brytas två gånger för att först koppla in en provisorisk transformatorstation och sedan koppla in den nya permanenta transformatorn.  Första avbrottet blir onsdag 8:e april kl 8-13. Andra avbrottet blir preliminärt under v. 17 (5 h) men exakt datum är inte satt än. Alla berörda får sms och brev från E.O.N […]