Kontakta oss

Linanäs Vägförening / Linanäs Villaägareförening   

Adress:
Rastaborgsvägen 1
184 97 Ljusterö

Akuta väg och viltfrågor
Lennart Öberg
Mobil 070- 627 80 14 

Felanmälan väglyset
Lennart Öberg
Mobil 070- 627 80 14 

Vägföreningen
Epost: Vag@linanas.se
Plusgiro 32 88 00-8

Villaägareföreningen

Epost: Villa@linanas.se
Plusgiro 28 72 32-3

Har du frågor, förslag eller funderingar hör av dig!